Belka
Środa, 23 Stycznia 2019   imieniny: Maria, Ildefons, Rajmund
Rejestracja Witaj: Gościu, Zaloguj się
 
Belka
 

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zlokalizowanej przy ul.Centralnej w Puławach

Data publikacji: 2013-09-16, Data modyfikacji: 2013-09-22
A A AWydrukDrukuj  
 

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zlokalizowanej przy ul.Centralnej w Puławach Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późń. zm.) Prezydent Miasta Puławy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, zlokalizowanej przy ul. Centralnej w Puławach

Lp.Położenie
nieruchomości
 Nr działki
Pow. [ha]
--------------------
Księga wieczysta
Opis nieruchomości
----------------------
PrzeznaczenieCena
wywoławcza
[zł]*
Wadium
[zł] Uwagi 1.

Puławy
obr. Miasto
Puławy
ul.Centraln
505/6
pow. 0,0332 ha
--------------------
LU1P/00048271/3
Niezabudowana,
na części działki
znajduje się chodnik
pieszy utwardzony
kostką betonową
----------------------
„U1” – projektowane
przeznaczenie terenu–
usługi130.000,00
20.000,00
Postąpienie
nie niższe
niż 1% ceny
wywoławczej
*do ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług wynoszący 23 %
Prawo własności nieruchomości ozn. nr geodezyjnym 505/6 o pow. 0,0332 ha, zlokalizowanej przy ul.Centralnej w Puławach ujawnione jest w księdze wieczystej LU1P/00048271/3 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Puławach Wydział Ksiąg Wieczystych.
Zgodnie z zapisami zawartymi w Uchwale nr VII/51/99 Rady Miasta Puławy z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Usługowego cz. B w Puławach działka znajduje się w terenie ozn. symb. „U 1" z projektowanym przeznaczeniem terenu pod usługi, z następującymi warunkami zabudowy, zagospodarowania terenu i obsługi technicznej:
- dopuszcza się podział na 3 działki budowlane U 1, U -1.2, U-1.3 oraz dojazd U-1.4;
- dopuszcza się włączenie części terenu KD -1 ograniczonego linią rozgraniczającą wariantową pod inwestycję kubaturową U-1;
- dopuszcza się zabudowę ciągłą w ściśle określonej linii zabudowy w liniach rozgraniczających ulic Centralnej i Piłsudskiego;
- dopuszcza się zabudowę ciągłą w nieprzekraczalnej linii zabudowy w strefie narożnika ulic Centralnej i J.Piłsudskiego, dopuszcza się także zabudowę do wariantowej linii rozgraniczającej;
- wymagane przejście piesze ogólnodostępne na przedłużeniu uliczki wewnętrznej KD-7 z wyprowadzeniem ruchu w narożniku ulic Centralnej i J.Piłsudskiego lub na ulicę Centralną, zalecana forma pasażu usługowego.

Przed rozpoczęciem inwestycji nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do przebudowy chodnika pieszego znajdującego się na części działki ozn. nr 505/6 we własnym zakresie i na własny koszt, po uzgodnieniu wszystkich warunków technicznych przebudowy i usytuowania chodnika pieszego w pasie drogi publicznej z zarządcą drogi - Zarządem Dróg Miejskich w Puławach.

Na przedmiotowej nieruchomości nie ciążą żadne ograniczone prawa rzeczowe ani roszczenia osób trzecich i nie istnieją ograniczenia w rozporządzaniu nią oraz nie istnieją warunki powstania hipoteki przymusowej obciążającej nieruchomość z mocy art. 34 i 35 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ordynacja podatkowa.

Przetarg odbędzie się w dniu 7 listopada 2013 r. o godzinie 12.00 , w sali konferencyjnej (parter) w Urzędzie Miasta Puławy przy ul.Lubelskiej 5.

W przetargu mogą brać udział krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w wyznaczonym terminie. Cudzoziemiec, który wygra przetarg przed podpisaniem umowy sprzedaży zobowiązany będzie pod rygorem utraty wadium przedstawić zezwolenie na nabycie nieruchomości, wydane przez Ministra Spraw Wewnętrznych, w przypadku jeśli zezwolenie jest wymagane.

Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Puławy nr 15 1560 1195 2311 0970 9957 0004 w GETIN BANK SA do dnia 4 listopada 2013 r. włącznie. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium we wskazanym terminie oraz okazanie Komisji Przetargowej dowodów tożsamości lub stosownych pełnomocnictw.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest przed wyznaczonym terminem podpisania umowy notarialnej zapłacić kwotę równą 100% ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, pomniejszonej o wpłacone wadium. Uchylenie się od zawarcia umowy sprzedaży oraz nie uiszczenie ceny sprzedaży spowoduje odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium.  

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Terminy zagospodarowania nieruchomości.
Rozpoczęcie inwestycji maksymalnie 2 lata a zakończenie budowy maksymalnie 5 lat od dnia podpisania z gminą Miasto Puławy umowy notarialnej sprzedaży. W przypadku niedotrzymania ustalonego terminu zagospodarowania nieruchomości, w terminie 5 lat od daty podpisania umowy, nabywca nieruchomości zapłaci gminie Miasto Puławy karę umowną w wysokości 10 % ceny sprzedaży nieruchomości, bez względu na to, czy gmina Miasto Puławy poniesie z tego tytułu szkodę i w jakiej wysokości.
Co do obowiązku zapłaty kary umownej, nabywca nieruchomości podda się egzekucji zgodnie z art. 777 § 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego.

Koszty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.
Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Puławy,  pok. 239  (tel. 81  45 86 063). W postępowaniu przetargowym będą stosowane przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.).
 OGŁOSZENIE O PRZETARGU PDF

UM Puławy, Źródło artykułu: www.um.pulawy.pl, Autor zdjęć: UM Puławy
 
Komentarze
Brak komentarzy, Twój może być pierwszy!
Autor:
Kod z obrazka:
Puste pole z komentarzem
Puste pole z podpisem
Wyszukaj
 
Kreska
Kreska
Dodaj artykuł
Najnowsze komentarze
 
  Kreska
   
  Polecane

  DOSTAWCY-INTERNETU-W-POLSCE-NAJLEPSZY-INTERNET

   
  Brak sond
   
  Newsletter
  Bądź na bieżąco z nadchodzącymi imprezami. Zapisz się na bezpłatny newsletter.
   
   
  puławski

  Powiat puławski - powiat w województwie lubelskim, którego siedzibę możemy znaleźć w Puławach. Do powiatu przynależy 11 gmin: Puławy (gmina miejska), Kazimierz Dolny, Nałęczów, Baranów, Janowiec, Końskowola, Kurów, Markuszów, Puławy (gmina wiejska), Wąwolnica, Żyrzyn. Powiat puławski odnowiony został w wyniku reformy administracyjnej z 1999 roku.

  Kazimierz Dolny nad Wisłą to znany punkt na mapie Polski pod względem turystyki. Wycieczki licznych turystów zachwycają się pięknie położonym miastem. Cenią oni szczególnie zabudowę w postaci licznych kamienic, rynku, kościołów, a także ruiny zamku. Nałęczów znany jest natomiast ze swojego parku zdrojowego z pijalnią wód. Jest gdzie wypoczywać i co oglądać.   

   

  Zgłoś uwagi - uzupełnij wszystkie pola