Belka
Wtorek, 23 Października 2018   imieniny: Marleny, Edwarda, Seweryna
Rejestracja Witaj: Gościu, Zaloguj się
 
Belka
 

Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w Puławach przy ul.Ppłk. "Konrada"

Data publikacji: 2013-07-30, Data modyfikacji: 2013-07-30
A A AWydrukDrukuj  
 

Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w Puławach przy ul.Ppłk. "Konrada" Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r., Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Prezydent Miasta Puławy ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność gminy Miasto Puławy, zlokalizowanej w Puławach, obręb Miasto Puławy

Lp.Położeniei opis nieruchomości Nr działki i pow.  Księga wieczysta                     Przeznaczenie wg planu miejscowegoForma udostępnienia Cena wywoławcza[zł]*
Wadium   [zł] Uwagi  1.M.Puławy
obr.Miasto Puławyniezabudowana
zlokalizowana
na skarpie z tyłu
działek usytuowanych
przy ul.Ppłk.„Konrada"1439/9
o pow. 0,0040ha
1440/5
o pow. 0,0005ha
1441
o pow. 0,0082ha -------------------------
łączna pow. 0,0127ha
LU1P/00062021/0
„B22 MN"- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
w formie zabudowy wolnostojącej lub bliźniaczejsprzedaż ograniczona do właścicieli nieruchomości przyległych, tj. działek
nr 1442/11 i 2970/3
i działek nr 1438 i 1439/821 500,00 2 000,00Postąpienie nie niższe
niż 1% ceny
wywoławczej

*do ceny nieruchomości netto ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług
Prawo własności nieruchomości ozn. jako działki nr 1439/9 o pow. 0,0040ha, 1440/5 o pow. 0,0005 ha i 1441 o pow. 0,0082 ha, zlokalizowanej w Puławach, obręb Miasto Puławy, ujawnione jest w KW. LU1P/00062021/0 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Puławach - Wydział Ksiąg Wieczystych.

Na przedmiotowej nieruchomości nie ciążą żadne ograniczone prawa rzeczowe ani roszczenia osób trzecich i nie istnieją ograniczenia w rozporządzaniu nią oraz nie istnieją warunki powstania hipoteki przymusowej obciążającej nieruchomość z mocy art. 34 i 35 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa.

Przetarg odbędzie się w dniu 19 września 2013 r. o godzinie 1230 w sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta Puławy przy ul. Lubelskiej 5.

Uzasadnienie wyboru formy przetargu:Z uwagi na fakt, że zbywana nieruchomość nie może stanowić samodzielnej działki budowlanej, przetarg został ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych tj. działek nr 1442/11 i 2970/3 i działek nr 1438 i 1439/8 celem poprawienia warunków ich zagospodarowania.
Osoby uprawnione, zainteresowane kupnem nieruchomości, zobowiązane są do złożenia do dnia 12 września 2013 r. do godz. 15.00 w pokoju 204 (II piętro) Urzędu Miasta Puławy pisemnego oświadczenia wyrażającego wolę przystąpienia do przetargu.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona w dniu 13 września 2013r. w siedzibie tutejszego urzędu, na tablicy ogłoszeń obok pokoju nr 202 (II piętro).

Osoby zakwalifikowane do przetargu, zobowiązane są do wniesienia wadium w pieniądzu najpóźniej do dnia 16 września 2013r. na rachunek Urzędu Miasta Puławy nr 15 1560 1195 2311 0970 9957 0004 w GETIN BANK S.A. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

Warunkiem udziału w przetargu osób zakwalifikowanych jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji Przetargowej dowodu wpłaty wadium oraz dowodów tożsamości lub stosownych pełnomocnictw. 

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest przed wyznaczonym terminem podpisania umowy notarialnej zapłacić kwotę równą 100% ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu,  pomniejszonej o wpłacone wadium.  Nie uiszczenie tej kwoty spowoduje odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty notarialne i opłaty sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.
Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami  Urzędu Miasta Puławy,  pok. 239  (tel. 81  880-45-79).
W postępowaniu przetargowym będą stosowane przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r., Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.). 

 TREŚĆ OGŁOSZENIA W FORMACIE PDF


Wyświetleń 27 Dodane przez Agnieszka Niedbalska dnia 2013-07-29 09:30:04

UM Puławy, Źródło artykułu: www.um.pulawy.pl, Autor zdjęć: UM Puławy
 
Komentarze
Brak komentarzy, Twój może być pierwszy!
Autor:
Kod z obrazka:
Puste pole z komentarzem
Puste pole z podpisem
Wyszukaj
 
Kreska
Kreska
Dodaj artykuł
Najnowsze komentarze
 
  Kreska
   
  Polecane

  DOSTAWCY-INTERNETU-W-POLSCE-NAJLEPSZY-INTERNET

   
  Brak sond
   
  Newsletter
  Bądź na bieżąco z nadchodzącymi imprezami. Zapisz się na bezpłatny newsletter.
   
   
  puławski

  Powiat puławski - powiat w województwie lubelskim, którego siedzibę możemy znaleźć w Puławach. Do powiatu przynależy 11 gmin: Puławy (gmina miejska), Kazimierz Dolny, Nałęczów, Baranów, Janowiec, Końskowola, Kurów, Markuszów, Puławy (gmina wiejska), Wąwolnica, Żyrzyn. Powiat puławski odnowiony został w wyniku reformy administracyjnej z 1999 roku.

  Kazimierz Dolny nad Wisłą to znany punkt na mapie Polski pod względem turystyki. Wycieczki licznych turystów zachwycają się pięknie położonym miastem. Cenią oni szczególnie zabudowę w postaci licznych kamienic, rynku, kościołów, a także ruiny zamku. Nałęczów znany jest natomiast ze swojego parku zdrojowego z pijalnią wód. Jest gdzie wypoczywać i co oglądać.   

   

  Zgłoś uwagi - uzupełnij wszystkie pola